#cycle race

தமிழ்நாடு சைக்கிளிங் லீக் இறுதிப்போட்டி
கோவை பெடல்ஸ் அணி வெற்றி.

தமிழ்நாடு சைக்கிளிங் லீக் இறுதிப்போட்டி மெட்ராஸ் இண்டர்நேஷதமிழ்நாடு சைக்கிளிங் லீக் இறுதிப்போட்டினல் சர்க்யூட்டில் நடைபெற்றதுகோவை பெடல்ஸ் அணி முதல் சீசனை வென்றது. சைக்கிளிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா,…

கோவை நேரு கல்வி குழுமம் மற்றும்
கோவை பெடலர்ஸ் அமைப்பின் சார்பில்
(மவுண்டன் டெர்ரைன் பைக்) சைக்கிள் சாம்பியன்ஷிப் 2021 பந்தயம்

கோயம்புத்தூர், செப்டம்பர் 19, 2021 – கோவை நேரு கல்வி குழுமம் மற்றும் கோவை பெடலர்ஸ் அமைப்பின் சார்பில் கோயம்புத்தூரில் மேடு பள்ளம் மற்றும் சமதள போன்ற…