# #bjp #tamilnadu

அனைத்து ஜமாத் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டமைப்பு சார்பில் மதச்சார்பின்மை காக்க மாநாடு

கோவை கோவை உக்கடம் லாரி பேட்டை பகுதியில் ஹிஜாப் விவகாரம் சம்பந்தமாக கோவை மாவட்ட அனைத்து ஜமாத் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டமைப்பு சார்பில்…