Day: November 24, 2022

தமிழ்நாடு சைக்கிளிங் லீக் இறுதிப்போட்டி
கோவை பெடல்ஸ் அணி வெற்றி.

தமிழ்நாடு சைக்கிளிங் லீக் இறுதிப்போட்டி மெட்ராஸ் இண்டர்நேஷதமிழ்நாடு சைக்கிளிங் லீக் இறுதிப்போட்டினல் சர்க்யூட்டில் நடைபெற்றதுகோவை பெடல்ஸ் அணி முதல் சீசனை வென்றது. சைக்கிளிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா,…

You missed