Day: June 18, 2022

கோவையில் நடைபெற்ற ஆசிய பளுதூக்கும் போட்டியில் 2 தங்கப் பதக்கங்களை பெற்று 76 வயது முதியவர் சாதனை.

கோவையில் நடைபெற்ற ஆசிய பளுதூக்கும் போட்டியில் 76 வயது முதியவர் கலந்துகொண்டு இரண்டு பிரிவில் இரண்டு தங்கப் பதக்கங்களை பெற்று சாதனை புரிந்துள்ளார். கோவையில் குமரகுரு கல்லூரியில்…

எஸ்எஸ்விஎம் கல்வி நிறுவனங்கள் சார்பில் கோவை பள்ளிகளில் முதன் முறையாக சர்வதேச டெடெக்ஸ் நிகழ்வு நடைபெற்றது

கோவை எஸ்எஸ்விஎம் கல்வி நிறுவனங்கள், எஸ்எஸ்விஎம் வேர்ல்டு ஸ்கூல் சார்பில் கோவை பள்ளிகளில் முதன் முறையாக சர்வதேச நிகழ்வான டெடெக்ஸ்; நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்தன. இந்நிகழ்ச்சியை எஸ்எஸ்விஎம்…